Trackpad Touchpad Apple Macbook AIR A1370 MC505 MC906LL-A MC968 MD214 - A1465 MD223 MD845

Giá bán:

  850.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : TRACKPAD MACBOOK AIR A1370

Tình trạng : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK

CHUỘT CẢM ỨNG MACBOOK AIR Trackpad Touchpad Apple Macbook AIR A1370 MC505 MC906LL-A  MC968 MD214 - A1465 MD223 MD845  MacBook Air "Core 2 Duo" 1.4 11" (Late '10)1.4 GHz Core 2 Duo (SU9400) MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 11" (Late '10)1.6 GHz Core 2 Duo (SU9600) MacBook Air "Core i5" 1.6 11" (Mid-2011)1.6...

CHUỘT CẢM ỨNG MACBOOK AIR Trackpad Touchpad Apple Macbook AIR A1370 MC505 MC906LL-A  MC968 MD214 - A1465 MD223 MD845 

MacBook Air "Core 2 Duo" 1.4 11" (Late '10)1.4 GHz Core 2 Duo (SU9400)
MacBook Air "Core 2 Duo" 1.6 11" (Late '10)1.6 GHz Core 2 Duo (SU9600)
MacBook Air "Core i5" 1.6 11" (Mid-2011)1.6 GHz Core i5 (I5-2467M)
MacBook Air "Core i7" 1.8 11" (Mid-2011)1.8 GHz Core i7 (I7-2677M)

MacBook Air "Core i5" 1.7 11" (Mid-2012)1.7 GHz Core i5 (I5-3317U)
MacBook Air "Core i7" 2.0 11" (Mid-2012)2.0 GHz Core i7 (I7-3667U)

Trackpad Touchpad Apple Macbook AIR A1370 MC505 MC906LL-A  MC968 MD214 - A1465 MD223 MD845

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi