Trackpad Touchpad Cable Apple MacBook Air 13" A1466 Mid 2013 2014 2015 A1466 MD760 MD760B MF068LL-A MJVE2LL-A MJVF2LL-A BTO/CTO

Giá bán:

  850.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : CHUỘT CẢM ỨNG MACBOOK AIR A1466

Tình trạng : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK

CHUỘT CẢM ỨNG Trackpad Touchpad Cable Apple MacBook Air 13" A1466 Mid 2013 2014 2015 A1466 MD760 MD760B MF068LL-A MJVE2LL-A MJVF2LL-A BTO/CTO MacBook Air "Core i5" 1.3 13" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U) MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U) MacBook Air "Core i5" 1.4 13" (Early 2014)1.4 GHz Core...

CHUỘT CẢM ỨNG Trackpad Touchpad Cable Apple MacBook Air 13" A1466 Mid 2013 2014 2015 A1466 MD760 MD760B MF068LL-A MJVE2LL-A MJVF2LL-A BTO/CTO

MacBook Air "Core i5" 1.3 13" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.4 13" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 13" (Early 2014)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.6 13" (Early 2015)1.6 GHz Core i5 (I5-5250U)
MacBook Air "Core i7" 2.2 13" (Early 2015)2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)
 

Trackpad Touchpad Cable Apple MacBook Air 13 A1466 Mid 2013 2014 2015 A1466 MD760 MD760B MF068LL-A MJVE2LL-A MJVF2LL-A BTO-CTO

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi