TRACKPAD TOUCHPAD CABLE Apple MacBook Unibody 13 A1278 2008 MB466, MB467

Giá bán:

  750.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : TRACKPAD MACBOOK MB466, MB467

Tình trạng : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK

CHUỘT CẢM ỨNG TRACKPAD TOUCHPAD CABLE Apple MacBook Unibody 13 A1278 2008 MB466, MB467 MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (Unibody) MacBook "Core 2 Duo" 2.4 13" (Unibody)

CHUỘT CẢM ỨNG TRACKPAD TOUCHPAD CABLE Apple MacBook Unibody 13 A1278 2008 MB466, MB467 MacBook "Core 2 Duo" 2.0 13" (Unibody)
MacBook "Core 2 Duo" 2.4 13" (Unibody)

TRACKPAD TOUCHPAD CABLE Apple MacBook Unibody 13 A1278 2008 MB466, MB467

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi