Trackpad Touchpad Macbook Air 11" A1465, 2013 2014 2015 MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO 923-0429

Giá bán:

  850.000₫

Bảo hành : 6 tháng

MÃ SỐ SẢN PHẨM : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK AIR A1465

Tình trạng : TRACKPAD TOUCHPAD MACBOOK

CHUỘT CẢM ỨNG MACBOOK AIR 11INCH Trackpad Touchpad Macbook Air 11" A1465, 2013 2014 2015 MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO 923-0429 MacBook Air "Core i5" 1.3 11" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U) MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U) MacBook Air "Core i5" 1.4 11" (Early 2014)1.4 GHz Core i5...

CHUỘT CẢM ỨNG MACBOOK AIR 11INCH Trackpad Touchpad Macbook Air 11" A1465, 2013 2014 2015 MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO 923-0429

MacBook Air "Core i5" 1.3 11" (Mid-2013)1.3 GHz Core i5 (I5-4250U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Mid-2013)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.4 11" (Early 2014)1.4 GHz Core i5 (I5-4260U)
MacBook Air "Core i7" 1.7 11" (Early 2014)1.7 GHz Core i7 (I7-4650U)
MacBook Air "Core i5" 1.6 11" (Early 2015)1.6 GHz Core i5 (I5-5250U)
MacBook Air "Core i7" 2.2 11" (Early 2015)2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)

Trackpad Touchpad Macbook Air 11" A1465, 2013 2014 2015 MD711 MD711B MF067LL-A MJVM2LL-A BTO-CTO 923-0429

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm khuyến mãi